Setup Menus in Admin Panel

 • LOGIN
 • No products in the cart.

Tinh Thông PMP Trong 60 Ngày

Mục đích khóa học cung cấp toàn bộ kiến thức cần thiết để học và luyện thi PMP. Giúp độc giả tự tin trong kỳ thi PMP sắp tới cũng như trang bị các nền tảng kiến thức, tư duy trong quản trị dự án chuyên nghiệp.

 

Một số lợi ích khóa học:

 1. Cung cấp phương pháp luyện thi hiệu quả, tối giản.
 2. Học bất cứ nơi đâu có internet, bất cứ khi nào qua những Video hướng dẫn Chất lượng cao Full HD bằng Tiếng Việt dễ hiểu.
 3. Bạn sẽ có tất cả các tài liệu cần thiết để học luyện thi PMP.
 4. Bạn sẽ nắm các kiến thức trong PMBOKv6 một cách tự tin, đẩy lùi sự hoang mang trước đây gặp phải.
 5. Cùng nhau học và thảo luận về 10 mảng kiến thức (KA), 5 process groups và 49 quy trình Quản trị dự án trong luyện thi PMP.
 6. Giảng giải tường tận từng quy trình trong QLDA chuyên nghiệp.
 7. Cung cấp toàn bộ các công thức, ghi chú, biểu mẫu phục vụ luyện thi và đăng ký hồ sơ dự thi PMP quốc tế.
 8. Hỗ trợ trọn đời trong suốt quá trình học, khi gởi hồ sơ mà “may mắn” được Audit, cũng như sau khi đạt chứng chỉ PMP.
 9. Luôn lắng nghe phản hồi của các bạn để điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng khóa học.

 

Yêu cầu tham gia khóa học:

 1. Đam mê trở thành PM chuyên nghiệp.
 2. Khao khát giành lấy chứng chỉ PMP.
 3. Có tinh thần ham học hỏi và kiên trì.

 

Đối tượng khóa học:

 1. PM muốn vượt qua kỳ thi PMP quốc tế.
 2. PM muốn cập nhật kiến thức QTDA chuyên nghiệp mới nhất theo PMBOKv6
 3. Có định hướng trở thành PM.
 4. Khóa học này KHÔNG dạy các công cụ QTDA như Microsoft Project hay Primavera.
 5. Khóa học này KHÔNG giành cho người thiếu kỷ luật.

Course Curriculum

SECTION 01 - KICK OFF AND GET STARTED
Giới thiệu về khóa luyện thi PMP FREE 00:02:00
Course Introduction
Hiểu sai về học luyện thi PMP 00:09:00
Học Luyện Thi PMP Khó hay Dễ? 00:07:00
Bí mật của thành công 00:07:00
Tại sao lại là PMP? 00:16:00
Nếu bạn muốn từ bỏ, Video này dành cho bạn! 00:16:00
Tải tài liệu học PMP và Thứ tự đọc tài liệu 00:06:00
Learning Plan Introduction 00:00:00
Assignment 01 00:05:00
SECTION 02 - PROJECT MANAGEMENT FRAMEWORK
Framework Management Introduction 00:01:00
What is project? What is project management? 00:23:00
Relationship of project program portfolio and operation p1 00:08:00
Relationship of project program portfolio and operation p2 00:17:00
What is project life cycle? 00:18:00
Project Phase & Project Gate 00:05:00
Project management processes & Process Groups 00:16:00
Mối liên hệ giữa WPD, WPI, và WPR 00:18:00
What is Tailoring in Project management? 00:10:00
What is Project Influences? OPA vs EEF? 00:30:00
Organizational Systems P1 – Overview 00:07:00
Organizational Systems P2 – Governance Frameworks 00:03:00
Organizational Systems P3 – Management Elements 00:06:00
Organizational Systems P4 – Organizational Structure Types 00:12:00
What is PMO? 00:07:00
Role of PM – Overview 00:03:00
Sphere of Influence (SOI) – Project 00:05:00
Sphere of Influence (SOI) – Organization 00:03:00
Sphere of Influence (SOI) – Industry 00:02:00
PM Competences – Technical project management skills 00:07:00
PM Competencies – Strategic and Business Management 00:05:00
PM Competencies – Leadership Skills 00:18:00
Leadership vs Management 00:05:00
11 Leadership Styles 00:11:00
Performing Integration 00:08:00
Project Constraints vs Assumptions 00:03:00
Project Management Framework Quiz Unlimited
Stop & Think 00:02:00
SECTION 03 - PROJECT INTEGRATION MANAGEMENT
Project integration management introduction 00:02:00
The difference between Time and Schedule FREE 00:02:00
PMBOK v6 Update Process Matrix and How to Learn 00:07:00
The difference between Monitoring and Controlling 00:02:00
7 processes of project integration management overview 00:10:00
Key concepts of project integration management 00:05:00
Trends & Emerging practices in Integration FREE 00:03:00
Tailoring considerations in Integration management FREE 00:04:00
The difference between Develop process and Create process 00:02:00
4.1 Develop project charter process – P1 Overview 00:07:00
4.1 Develop project charter process – P2 Outputs (Project charter & Assumption log) 00:07:00
4.1 Develop project charter process – P3 Inputs 00:10:00
4.1 Develop project charter process – P4 TnT 00:07:00
4.2 Develop project management plan process – P1 Overview 00:05:00
4.2 Develop project management plan process – P2 Output PM Plan 00:04:00
4.2 Develop project management plan process – P3 Inputs 00:04:00
4.2 Develop project management plan process – P4 TnT 00:07:00
The difference between PM Plan and Project documents 00:03:00
4.3 Direct & Manage Project Work process P1 Overview 00:07:00
4.3 Direct & Manage Project Work process P2 Outputs 00:10:00
4.3 Direct & Manage Project Work process P3 Inputs 00:05:00
4.3 Direct & Manage Project Work process P4 TnT 00:05:00
4.4 Manage Project Knowledge process P1 Overview 00:07:00
4.4 Manage Project Knowledge process P2 Outputs 00:04:00
4.4 Manage Project Knowledge process P3 Inputs 00:07:00
4.4 Manage Project Knowledge process P4 TnT Knowledge Management vs Information Management 00:10:00
4.5 Monitor and control project work process P1 Overview 00:11:00
4.5 Monitor and control project work process P2 Outputs 00:07:00
4.5 Monitor and control project work process P3 Inputs 00:09:00
4.5 Monitor and control process work process P4 TnT 00:07:00
4.6 Perform integrated change control process P1 Overview 00:08:00
4.6 Perform integrated change control process P2 Outputs Inputs 00:10:00
4.6 Perform Integrated Change Control Process P3 TnT 00:07:00
4.7 Close project or phase process 00:12:00
Project integration management Reviews 00:02:00
Project Integration Management QUIZ Unlimited
SECTION 05 - PROJECT SCOPE MANAGEMENT
What is scope? FREE 00:03:00
Project SCOPE management Introduction 00:15:00
5.1 Plan Scope Management Process – Overview 00:05:00
5.1 Scope management plan & Requirements management plan 00:08:00
5.2 Collect requirements process Overview 00:16:00
5.2 Collect requirements process – Key ITTOs – Facilitation, Decision Making, Traceability Matrix 00:22:00
5.3 Define Scope process – Overview 00:08:00
5.3 Define Scope process – Key ITTOs – Product Analysis & Project Scope Statement 00:08:00
5.4 Create WBS process – Overview 00:06:00
5.4 Create WBS process – Key ITTOs – Decomposition & Scope Baseline 00:14:00
5.5 Validate Scope process – Overview 00:07:00
5.5 Validate Scope process – Key ITTOs – Verified deliverables, Inspection, Accepted deliverables 00:05:00
5.6 Control Scope process 00:10:00
Project Scope Management – Reviews 00:07:00
Project Scope Management Quiz Unlimited
SECTION 06 - PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
Project Schedule Management Introduction 00:15:00
6.1 Project Schedule Management process – Overview 00:05:00
6.1 Project Schedule Management process – Key ITTOs 00:14:00
6.2 Define Activities process – Overview 00:08:00
6.2 Define Activities process – Key ITTOs 00:08:00
6.3 Sequence Activities process – Overview 00:05:00
6.3 Sequence Activities process – PDM 00:05:00
6.3 Sequence Activities process – DDI 00:04:00
6.3 Sequence Activities process – Leads and Lags 00:04:00
6.3 Sequence Activities process – Project Schedule Network Diagrams 00:04:00
6.4 Estimate Activity Durations process – Overview 00:14:00
6.4 Estimate Activity Duration – Student Syndrome & Parkinson Law 00:05:00
6.4 Estimate Activity Duration process – Estimating Tools 00:08:00
6.4 Estimate Activity Duration – Duration estimates & Basis of estimates 00:07:00
6.5 Develop Schedule process – Overview 00:18:00
Project Schedule vs Schedule Baseline 00:05:00
Schedule Model vs Project Schedule 00:05:00
6.5 Develop Schedule process – Critical Path Method 00:08:00
Free Float vs Total Float vs Project Float 00:04:00
Resource Optimization – Leveling vs Smoothing 00:09:00
What if scenario analysis & Simulation (Monte Carlo) 00:08:00
6.5 Develop Schedule – Schedule Network Analysis 00:05:00
6.5 Schedule Compression – Crashing vs Fast Tracking 00:10:00
6.5 Develop Schedule – Agile Release Planning 00:08:00
6.5 Develop Schedule – Outputs Schedule Data, Project Calendars, Baseline, Project Schedule 00:06:00
6.6 Control Schedule – Overview 00:12:00
11 REMAINING SECTIONS ARE COMING SOON...

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • $350 $150
 • UNLIMITED ACCESS
 • Course Badge
 • Course Certificate
 • Number of Sections6
 • Number of Quizzes3
7 STUDENTS ENROLLED
Made with ❤ by hocpmp.com!

Setup Menus in Admin Panel